enton light

KNOWLEDGE

 • Loại đèn
  May 24, 2023
  Loại đèn
  1.  Phù hợp với phòng khách, hầu hết các mẫu hình. Loại đắt nhất và đắt nhất là đèn pha tinh thể, nhưng doanh số bán hàng ở phía Bắc là nhỏ...
 • Chức năng của ánh sáng
  May 24, 2023
  Chức năng của ánh sáng
  Cách sử dụng chính của đèn là chiếu sáng, trang trí, quảng cáo và đèn tín hiệu.1.  Ánh sáng: Đèn là thiết bị chiếu sáng. Đuốc đã được sử d...
 • Ánh sáng phát triển
  May 24, 2023
  Ánh sáng phát triển
  Vào cuối thế kỷ 19, Edison đã phát minh ra đèn điện, từ đó về sau để viết lại lịch sử loài người, nền văn minh nhân loại bắt đầu tiến tới k...
 • May 24, 2023
  ...
 • May 24, 2023
  ...
 • May 24, 2023
  ...
 • May 24, 2023
  ...
 • May 24, 2023
  ...
 • May 24, 2023
  ...

whatsapp

phone

Email

Inquiry